Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Effect of a 4% dietary concentration of rice distillers’ byproduct, or of brewers' grains, on growth rate and feed conversion during pregnancy and lactation of native Moo Lath gilts and their progeny
Tạp chí:
ISSN: 0121-3784
Tên tạp chí Livestock Research for Rural Development (0121-3784)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản Centro para la Investigacion en Sistemas Sostenibles de Produccion Agropecuaria
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2018
Tập: 30
Số: 1
Trang:
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Bounlerth Sivilai, T R Preston (Chính), Dư Thanh Hằng, Nguyễn Quang Linh
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://www.researchgate.net/publication/322446132