Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Community-based prevalence versus hospital-based incidence of genital Human Papillomavirus infection in Central Vietnam
Tạp chí:
ISSN: 1972-2680
Tên tạp chí Journal of Infection in Developing Countries (1972-2680)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản J INFECTION DEVELOPING COUNTRIES
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ISI
Năm đăng: 2018
Tập: 12
Số: 7
Trang: 568-572
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Tác giả: Nguyễn Vũ Quốc Huy (Chính), Ngô Viết Quỳnh Trâm, Lê Minh Tâm, Nguyễn Hoàng Bách, Phan Văn Bảo Thắng, Trương Quang Vinh, Cao Ngọc Thành, Piero Cappuccinelli
File đính kèm:
  1. NVQHuy_et_al_JIDC_20Aug2018.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.3855/jidc.10297