Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: 越南新公布总体基础教育章的优、缺点分析, 海南师范大学学报
Tạp chí:
ISSN: 1674-5310
Tên tạp chí 海南师范大学学报
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2018
Tập: Kỳ 4
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Lê Văn Thăng (Chính), GS. Yi Lian Yun
File đính kèm:
  1. 3.pdf
Đề tài liên quan: 0