Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: LỰA CHỌN BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM, ĐẠI HỌC HUẾ
Tạp chí:
ISSN: ISSN
Tên tạp chí Trường Đại học TDTT Bắc Ninh
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2018
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Nguyễn Thế Tình
File đính kèm:
  1. Bai_bao_Nga_-_Lua_chon_giai_phap.docx
Đề tài liên quan: 0