Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: SỰ LƯU HÀNH CỦA VIRUS CÚM GIA CẦM ĐỘC LỰC CAO TRÊN GIA CẦM SỐNG ĐƯỢC BÁN TẠI MỘT SỐ CHỢ THUỘC ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
Tạp chí:
ISSN: 1895-4751
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y (1859-4751)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Hội KHKT Thú y Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2019
Tập:
Số: 2
Trang:
Lĩnh vực: Dịch tễ học thú y
Tác giả: Nguyễn Xuân Hòa (Chính), Trần Quang Vui, Phạm Hoàng Sơn Hưng, Bùi Thị Hiền
File đính kèm:
  1. Nguyen_Xuan_Hoa_CGC_QTR.docx
Đề tài liên quan: 0