Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: The pathogenicity of eimeria species isolated from chicken in thua thien hue province
Tạp chí:
ISSN: 2588-1191
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2588-1191)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2019
Tập: 128
Số: 3B
Trang: 51-58
Lĩnh vực: Y học thú y
Tác giả: Hồ Thị Dung (Chính), Phan Vũ Hải, Phạm Hoàng Sơn Hưng, Nguyễn Đinh Thùy Khương
File đính kèm:
  1. cau_trung.pdf
Đề tài liên quan: 0