Dữ liệu Nhà khoa học

Phạm Quang Chinh
(400000.0180)

Tiến sĩ

11

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Phạm Quang Chinh
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1960

 • Địa chỉ:

  9/15 Văn Cao, Xuân Phú, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0983377159
  Email: phamchinhs@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Sinh học thực nghiệm

  Chuyên ngành đào tạo:

  Sinh học thực nghiệm

  Chuyên môn giảng dạy:

  Hóa Sinh

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  protein, protein dị nguyên

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/02/1985 Đến : 01/05/2014 Phó trưởng Khoa - Khoa SPKT Khoa Sư phạm Kỹ thuật - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
  Từ : 01/06/2014 Đến : 24/05/2019 Khoa Sinh học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên chính
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Liên Xô cũ Sinh học 1984
  Thạc sĩ Đại học Khoa học- Đại học Huế Sinh học 1995
  Tiến sĩ Viện Công nghệ Sinh học Hà Nội Sinh học 2004