Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng Thị Hạ
(210000.0005)

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Hoàng Thị Hạ
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1953

 • Địa chỉ:

  Khu tập thể giảng viên Nông Lâm .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0905102229
  Email:

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Kinh tế tài chính - ngân hàng

  Chuyên ngành đào tạo:

  Kinh tế tài chính - ngân hàng

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Nhà Xuất bản
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp