Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng Hữu Tình
(600000.0467)

Thạc sĩ

14

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

14

Đề tài khoa học

1

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Hoàng Hữu Tình
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1985

 • Địa chỉ:

  5/19 kiệt 393, Bùi Thị Xuân, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế , Thủy Biều , TP Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0987960907
  Email: hoanghuutinh@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Động vật học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Động vật học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Sinh học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Sinh học ứng dụng; thành phần giun đất; quy trình nuôi giun; côn trùng nông nghiệp.

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/2012 Đến : 01/02/2013 Khoa Cơ bản Hợp đồng giảng viên
  Từ : 01/03/2012 Đến : 01/02/2013 Khoa Cơ bản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Tập sự viên chức ngạch giảng viên
  Từ : 01/03/2013 Đến : 26/08/2019 Khoa Cơ bản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học ĐH Sư phạm Huế Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp 2008
  Thạc sĩ ĐH Sư phạm Huế Sinh học 2011