Dữ liệu Nhà khoa học

LÊ CHÂU KIM KHÁNH

Thạc sĩ

1

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: LÊ CHÂU KIM KHÁNH
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1985

 • Địa chỉ:

  .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: lckkhanh@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Giáo dục học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Giáo dục học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Giáo dục

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - )
  Tiếng Pháp (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Tiếng Anh chuyên ngành
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Cử nhân 2007
  Thạc sĩ 2012