Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Giang

Thạc sĩ

16

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

11

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Giang
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1990

 • Địa chỉ:

  102 Phùng Hưng, TP Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 1649824031
  Email: nguyenthigiang@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Bảo vệ thực vật

  Chuyên ngành đào tạo:

  Bảo vệ thực vật

  Chuyên môn giảng dạy:

  Bảo vệ thực vật

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Nông học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ 2015