Dữ liệu Nhà khoa học

Võ Việt Dũng
(300000.0148)

Thạc sĩ

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Võ Việt Dũng
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1978

 • Địa chỉ:

  52 Nguyễn Khuyến, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email:

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Tin học

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2000 Đến : 21/09/2019 Bộ môn Mạng và Truyền thông - Khoa Công nghệ thông tin - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Duy Tân, Đà Nẵng Tin học 1997
  Đại học Trường Đại học Khoa học Huế Tin học 2000
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học, ĐHH Khoa học máy tính 2017