Dữ liệu Nhà khoa học

Hồ Đăng Hải
(600000.0174)

Thạc sĩ

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Hồ Đăng Hải
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1964

 • Địa chỉ:

  5/6 Hàm Nghi - TP Huế, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: haina_nl@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Kinh tế công nghiệp

  Chuyên ngành đào tạo:

  Kinh tế công nghiệp

  Chuyên môn giảng dạy:

  chế biến lâm sản. công trình lâm nghiệp, đo đạc lâm nghiệp

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lâm nghiệp

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/1992 Đến : Khoa Lâm nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Bí Thư Liên Chi Đoàn giáo viên khoa lâm nghiệp
  Từ : 01/01/1998 Đến : 01/01/2001 Khoa Lâm nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Trợ lý giáo vụ khoa
  Từ : 01/01/2003 Đến : 01/01/2006 Khoa Lâm nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Trợ lý giáo vụ khoa
  Từ : 01/01/2006 Đến : 01/01/2010 Khoa Lâm nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Trưởng bộ môn Chế biến lâm sản khoa Lâm Nghiệp
  Từ : 01/01/2010 Đến : Phó trưởng Khoa - Giảng viên chính, Trưởng bộ môn, Phó trưởng khoa lâm nghiệp Khoa Lâm nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy, nghiên cứu khoa học
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Lâm Nghiệp Xuân Mai - Hà Tây Lâm nghiệp 1989
  Thạc sĩ Đại học Hoàng Gia Melbourne - Úc 1998