Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Đình Thi
(600000.0052)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

83

Bài báo

7

Sách - Giáo trình

18

Đề tài khoa học

1

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Đình Thi
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1977

 • Địa chỉ:

  102 - Phùng Hưng, Thành phố Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0914239513
  Email: dinhthinl@yahoo.com/nguyendinhthi@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2017

  Ngành đào tạo:

  Sinh lý học thực vật

  Chuyên ngành đào tạo:

  Sinh lý học thực vật

  Chuyên môn giảng dạy:

  Sinh lý thực vật, Sinh thái và Môi trường

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Sinh lý cây trồng & hạt giống; Nông nghiệp công nghệ cao; Nông nghiệp hữu cơ.

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2002 Đến : 23/07/2019 Tổ bộ môn Sinh lý - Sinh hóa thực vật - Khoa Nông học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM giảng viên
  Từ : 01/01/2008 Đến : 01/01/2010 Khoa Nông học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Tổ trưởng tổ công đoàn Sinh lý - Sinh hóa thực vật khoa Nông Học
  Từ : 01/01/2010 Đến : 23/07/2019 Khoa Nông học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Ủy viên BCH Công đoàn khoa Nông Học
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học sư phạm Huế Sinh học ứng dụng 1999
  Thạc sĩ Đại học Khoa Học Huế Sinh học 2002
  Tiến sĩ Đại học Huế Sinh học 2009