Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Đăng Niêm
(600000.0114)

Khác

2

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Đăng Niêm
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1960

 • Địa chỉ:

  43 A3 - Triệu quang phục - Tp Huế, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: nguyendangniem@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Kỹ thuật máy và thiết bị cơ giới hoá Nông - Lâm nghiệp

  Chuyên ngành đào tạo:

  Kỹ thuật máy và thiết bị cơ giới hoá Nông - Lâm nghiệp

  Chuyên môn giảng dạy:

  cơ khí hóa Nông Lâm nghiệp và chế biến Lâm sản

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lâm nghiệp

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/1989 Đến : 01/01/2015 Khoa Lâm nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên khoa lâm nghiệp - trường Đại học nông lâm
  Từ : 01/02/2015 Đến : Trưởng Bộ môn - Trưởng bộ môn Tổ bộ môn Chế biến lâm sản - Khoa Lâm nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng đạy, nghiên cứu khoa học và kiêm nhiệm quản lý
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học lâm nghiệp Lâm nghiệp 1989
  Khác Đại học lâm nghiệp Lâm nghiệp 2000