Dữ liệu Nhà khoa học

Văn Thị Yến
(600000.0213)

Thạc sĩ

12

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

5

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Văn Thị Yến
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1983

 • Địa chỉ:

  7/36 Phạm Thị Liên, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế , Phường Kim Long , TP Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: +84 985 538 378
  Email: vanthiyen@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  ĐÀO TẠO THẠC SĨ

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Sinh thái và môi trường

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Sinh thái học Thực vật; Di truyền rừng

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh ( - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/2006 Đến : 01/08/2009 Khoa Lâm nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy và nghiên cứu khoa học
  Từ : 01/11/2011 Đến : 01/09/2014 Khoa Lâm nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy và nghiên cứu khoa học
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học khoa học - Đại học Huế Sinh học 2006
  Thạc sĩ Thái lan Quản lý tài nguyên và môi trường 2011