Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Huỳnh Văn Chương
  • 140000.0036

Huỳnh Văn Chương
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Thú y

Chuyên ngành đào tạo:
Thú y

Đơn vị quản lý:
Bộ môn Miễn dịch học và Vắc - xin

Xem chi tiết