Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Trichoderma asperellum chi42 genes encode chitinase
Tạp chí:
ISSN: pISSN 1229-8093, eISSN 2092-9323
Tên tạp chí Mycobiology (1229-8093, E-ISSN: 2092-9323)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản KOREAN SOC MYCOLOGY
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2011
Tập: 39
Số: 3
Trang: 182-186
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc, Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Đức Huy, Trương Thị Bích Phượng, Trần Thị Thu Hà
File đính kèm:
  1. 19.-Trichoderma-asperellum-chi42-genes-encode-chitinase.pdf
Thuộc đề tài: 0