Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Two dimensional proteome maps in purified mitochondria isolated from leaves of Hoya carnosa.
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Japanese Journal Crop Science.
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2007
Tập: 1
Số: 75
Trang: 75, 268-269
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng, Akihiro Nose, Sakae Agarie and Qin Lin
Đề tài liên quan: 1