Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại cây thức ăn giàu protein đến lượng ăn vào và khả năng tiêu hóa của thỏ ở Thừa Thiên Huế
Tạp chí:
ISSN: 0866-7020
Tên tạp chí Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp) (1859-4581)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2012
Tập:
Số: 3/2012
Trang: 54-62
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Lê Thị Lan Phương (Chính), Lê Đức Ngoan, Lê Đình Phùng, Phạm Khánh Từ
File đính kèm:
  1. Phuong_2012.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: Z