Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Xác định gen kháng bệnh đạo ôn còn hiệu quả đối với các chủng nấm Pyricularia oryzae tại Thừa Thiên Huế
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2012
Tập: Tháng 3/2012
Số:
Trang: 183-187
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Dương Thị Thảo Trang, Nguyễn Thị Phương Nhung, Đinh Thị Thu Hồng, Phạm Thị Thanh Ngọc, Trương Thị Bích Phượng, Trần Thị Thu Hà
Đề tài liên quan: 0