Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Điều tra hiện trang canh tác, sử dụng phân bón, thuốc hóa học và tác động của chúng đến bệnh đạo ôn trên một số giống lúa chủ lực ở Thừa Thiên Huế
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí bảo vệ thực vật
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2012
Tập: 16
Số: 241
Trang: 12-17
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Dương Thị Thảo Trang, Vân, Nguyễn Thị, Nhi, Trần Thị Phương, Trương Thị Bích Phượng, Trần Thị Thu Hà
Đề tài liên quan: 0