Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Tỷ lệ tiêu hóa các chất dinh dưỡng của một số loại thức ăn trên cá Dìa (Siganus guttatus)
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Hội nghị khoa học trẻ ngành Thủy sản toàn quốc lần thứ IV, Trường Đại học Nông Lâm TP HCM, 6-2013
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2013
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Phạm Thị Hải Yến, Nguyễn Khoa Huy Sơn, Lê Thị Thu An, Trần Thị Thu Sương
Đề tài liên quan: 0