Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu bệnh hoại tử gan tụy (Necrotizing Hepatopancreatitis) trên tôm thẻ chân trắng (Liptopenaeus vannamei) nuôi tại Thừa Thiên Huế.
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2013
Tập: 02
Số: 17
Trang: 69-76
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Nguyễn Nam Quang, Nguyễn Quang Linh, Nguyễn Thị Huế Linh, Trần Nam Hà
File đính kèm:
  1. Bai_bao_NHP_Nam_Quang_gui_tham_dinh_Final_14-6-201
Thuộc đề tài: 0