Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số chủng vi sinh vật được tuyển chọn có khả năng phân huỷ thuốc bảo vệ thực vật từ đất trồng rau tại tỉnh Thừa Thiên Huế. (STUDYING CAPABILITY OF GROWTH AND DEVELOPMENT OF SELECTED MICROORGANISMS WITH CAPABILITY OF BIODEGRADATION PESTICIDE ON CULTURED VEGETABLE SOIL IN THUA THIEN HUE PROVINCE)
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Địa chính (637)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Cục Địa chất - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2012
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Phúc Khoa, Nguyễn Hữu Ngữ, Lê Ngọc Phương Quý
Đề tài liên quan: 0