Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Giải một lớp bài toán Kinh tế bằng Quy hoạch toàn phương
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỷ yếu Hội nghị Khoa học lần thứ XVI kỷ niệm 55 năm thành lập trường Đại học Khoa học - Đại học Huế
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2011
Tập: 1
Số: 1
Trang:
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Tác giả: Bùi Văn Hiếu (Chính), Huỳnh Thế Phùng
Thuộc đề tài: 0