Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Đánh giá hiệu quả của mô hình NLKH Keo lưỡi mác (Acacia crassicarpa) xen Sắn được trồng thử nghiệm trên vùng đất cát nội đồng ở xã Phong Hiền - huyện Phong Điền và xã Quảng Thái - huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science (1859-1388, E-ISSN: 2615-9678)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ACI
Năm đăng: 2014
Tập: 91A
Số: 3
Trang: 7-20
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Ngô Thị Phương Anh (Chính), Hoàng Dương Xô Việt
Đề tài liên quan: 0