Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Ảnh hưởng của hình dạng và hằng số điện môi lên cấu trúc vùng của tinh thể 2 chiều mạng vuông
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tuyển tập Hội nghị Vật lý Thừa thiên Huế 2015
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2015
Tập:
Số:
Trang: 128
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Lê Quý Thông (Chính), Lê Ngọc Minh, Lê Thị Ngọc Bảo
Thuộc đề tài: 0