Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Ảnh hưởng của các mức thay thế nguồn Protein bột cá bằng nguồn Protein lá Dâu trong khẩu phần đến khả năng tiêu hóa của thỏ sinh trưởng
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ chăn nuôi (1859-0802)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Viện Chăn nuôi
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2016
Tập: 7
Số: 65
Trang: 62-71
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Lê Thị Lan Phương (Chính), Phạm Khánh Từ, Nguyễn Minh Hoàn, Lê Đình Phùng, Lê Đức Ngoan
File đính kèm:
  1. Bai_bao_VCN_so_65__2016.pdf
Đề tài liên quan: 0