Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Ảnh hưởng của qui trình chế tạo đến các tính chất vật lý của gốm nhiệt điện CuAlO2
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Hội nghị Vật lý Thừa Thiên Huế
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2016
Tập: 2
Số: 2
Trang: 122-126
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Dụng Thị Hoài Trang (Chính), Lê Thị Liên Phương, Lê Trần Uyên Tú, Võ Thanh Tùng, Phan Thị Thảo
Đề tài liên quan: 0