Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của các chất kích thích sinh trưởng đến nhân giống cây Xáo Tam Phân Khánh Hòa (Paramignya trimera (Oliver) Burkill) bằng giâm hom và chiết cành.
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Chuyên San NN&PTNT
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2016
Tập: 120
Số:
Trang:
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Trần Nam Thắng (Chính), Lê Văn Khánh
Đề tài liên quan: 0