Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Mạng lưới các tác nhân cung cấp thông tin thị trường cho người nuôi trồng thuỷ sản vùng đầm Sam Chuồn, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tạp chí:
ISSN: 1859-1388
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2588-1191)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2017
Tập: 126
Số: 3B
Trang: 5-15
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng (Chính), Lê Thị Hoa Sen, Nguyễn Văn Chung, Hoàng Dũng Hà, Nguyễn Ngọc Truyền, Lê Chí Hùng Cường
File đính kèm:
  1. 2017_Mang_luoi_cung_cap_thong_tin_thi_truong.pdf
Đề tài liên quan: 0