Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Khảo sát đặc trưng phổ hấp thụ của chấm lượng tử phỏng cầu dạng thuẫn
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Hội nghị Vật lý Thừa Thiên – Huế 2016
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2016
Tập:
Số:
Trang: 328
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Lê Quý Thông (Chính), Lê Ngọc Minh, Hoàng Sỹ Tài
Thuộc đề tài: 0