Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Phổ năng lượng của điện tử trong các chấm lượng tử ellipsoid
Tạp chí:
ISSN: 2354-0842
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học tự nhiên (2354-0842)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Trường ĐH Khoa học, Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2017
Tập: 8
Số: 1
Trang: 67
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Lê Quý Thông (Chính), Lê Ngọc Minh
Thuộc đề tài: 0