Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Characterization of extracellular protease from Bacillus pumilus I7
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Công nghệ Sinh học (1859-2201)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2012
Tập: 10
Số: 4A
Trang: 825-831
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Tác giả: Cù Lê Nguyên (Chính), Trần Nguyên Thảo, Nguyễn Đức Huy, Hoàng Tấn Quảng, Nghiêm văn Tùng, Nguyễn Hoàng Lộc
File đính kèm:
  1. Paper_21.pdf
Đề tài liên quan: 0