Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu spinel phát quang pha tạp Eu
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Hoá học và ứng dụng (1859-4069)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Hội Hoá học Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2017
Tập: 39
Số: 3
Trang: 1-4
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính), Hoàng Kim Huy
File đính kèm:
  1. Huy_Summary_SpinelEu.docx
Đề tài liên quan: 0