Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Khả năng chắn cát và cải tạo đất của các đai rừng phòng hộ trên vùng cát ven biển ở xã Điền Hòa và Điền Hương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học & Công nghệ nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2017
Tập: 1
Số: 1
Trang: 5 - 15
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Ngô Thị Phương Anh (Chính), Lê Quang Vĩnh, Nguyễn Duy Phong, Hoàng Dương Xô Việt, Phạm Thị Phương Thảo
Đề tài liên quan: 0