Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Impact of Climate Changeon Aquaculture in Phu VangDistrict, Thua ThienHue Province, Vietnam
Tạp chí:
ISSN: ISSN 1908-6164
Tên tạp chí Agriculture & DevelopmentDiscussion Paper Series (SEARCA)
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2016
Tập: 3
Số: No. 2016-3
Trang: 1-40
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Mạc Như Bình (Chính), Lê Văn An, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trương Văn Đàn, Ngô Thị Hương Giang, Hồ Thị Thu Hoài
File đính kèm:
  1. SEARCA_Impact_of_Climate_Change_on_Aquaculture_in_Phu_Vang_District_Thua_Thien_Hue_Province_Vietnam.pdf
Đề tài liên quan: 0