Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Áp dụng án lệ ở Việt Nam, một số bất cập và giải pháp.
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Bản tin tư pháp-Sở Tư Pháp-Thừa Thiên Huế
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2017
Tập:
Số: 62
Trang: 20
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Lý Nam Hải (Chính)
Đề tài liên quan: 0