Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Building blocks for social-ecological transformations: identifying and building on governance successes for small-scale fisheries
Tạp chí:
ISSN: 1708-3087
Tên tạp chí Ecology and Society (1708-3087)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản RESILIENCE ALLIANCE, ACADIA UNIV
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2018
Tập: doi.org/10.5751/ES-1
Số: Volume 23, Issue 2
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Mark Andrachuk (Chính), Derek Armitage, Hoàng Dũng Hà, Lê Văn Nam
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://www.ecologyandsociety.org/vol23/iss2/art26/