Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU PrFeO3 BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOL–GEL VÀ ỨNG DỤNG
Tạp chí:
ISSN: ISSN 1859-4069
Tên tạp chí Tạp chí Hoá học và ứng dụng (1859-4069)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Hội Hoá học Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2018
Tập: 42
Số: 02
Trang: 1-5
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính)
File đính kèm:
  1. Bao_Thùy_An_Summary_nop_TapChi_.docx
Đề tài liên quan: 0