Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Hiện trạng chăn nuôi trâu ở ven Phá Tam Giang huyện Quảng Điền, tỉnh ThừaThiên Huế
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi (1859-476X)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Hội KHKT Chăn nuôi Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2018
Tập: 4
Số: 231
Trang: 51-57
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Dương Thanh Hải (Chính), Trần Sáng Tạo, Phan Thị Hằng, Dương Ngọc Phước, Tomas J Acosta
File đính kèm:
  1. Screen_Shot_2019-05-14_at_9_37_55_AM.png
Đề tài liên quan: 0