Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Techinical efficiency of rice production in the delta of the Vu Gia Thu Bon river basin, Central Vietnam.
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí World Development Perspectives (2452-2929)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản ELSEVIER
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2018
Tập: 9
Số:
Trang: 18 - 26
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Rui Pedroso (Chính), Trần Đăng Hòa, Trịnh Quốc Việt, Lê Văn An, Trần Đăng Khoa, Lê Khắc Phúc
File đính kèm:
  1. 30-Rui_WDP_2018.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.wdp.2017.12.001