Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: NGHIÊN CỨU THUẦN HÓA CÁ ONG BẦU (Rhynchopelates oxyrhynchus Temminck & Schlegel, 1842) PHỤC VỤ SINH SẢN NHÂN TẠO Ở VÙNG ĐẦM PHÁ THỪA THIÊN HUẾ
Tạp chí:
ISSN: ISSN 2588-1256
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp (2588-1256)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2018
Tập: 2
Số: 2
Trang: 759-766
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Lê Minh Tuệ (Chính), Nguyễn Tử Minh, Trương Văn Đàn
Đề tài liên quan: 0