Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và ứng dụng màng chitosan - ferrite từ tính có cấu trúc quang học
Tạp chí:
ISSN: 0866-7144
Tên tạp chí Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry) (0866-7144, E-ISSN: 2572-8288)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản WILEY & Vietnam Academy of Science and Technology
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2018
Tập: 56
Số: 3
Trang: 384-388
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Đặng Thị Thanh Nhàn (Chính), Lê Lâm Sơn, Lê Quốc Thắng
File đính kèm:
  1. 46_Dang_Thi_Thanh_Nhan.pdf
Đề tài liên quan: 0