Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Effect of Time, C/N ratio and Molasses Concentration on Saccharomyces Cerevisiae Biomass production
Tạp chí:
ISSN: 2639-7315
Tên tạp chí Journal of Veterinary and Animal Research (2311-7710)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản NETWORK VETERINARIANS BANGLADESH
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2018
Tập:
Số:
Trang: 1-7
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Sokchea H (Chính), Phan Thị Hằng, Lê Đình Phùng, Lê Đức Ngoan, Trần Thị Thu Hồng, Khieu Borin
File đính kèm:
  1. Effect-of-Time-Urea-and-Molasses-Concentration-on-Saccharomyces-Cerevisiae-Biomass-Production.pdf
Thuộc đề tài: 0