Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Pig production System of Ethinic Group in Taranariki
Tạp chí:
ISSN: 2639-7315
Tên tạp chí Journal of Veterinary and Animal Research (2311-7710)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản NETWORK VETERINARIANS BANGLADESH
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2018
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Sokchea H. (Chính), Trần Thị Thu Hồng, Lê Đức Ngoan, Borin K.
File đính kèm:
  1. Pig-Production-System-of-Ethnic-Group-in-Ratanakiri-1.pdf
Đề tài liên quan: 0