Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Metabolic Syndrome and Insulin Resistance Syndrome among Infertile Women with Polycystic Ovary Syndrome: A Cross-Sectional Study from Central Vietnam
Tạp chí:
ISSN: 2093-5978
Tên tạp chí Endocrinology and Metabolism (2093-596X, E-ISSN: 2093-5978)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản KOREAN ENDOCRINE SOC
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2018
Tập:
Số: 33
Trang: 447-458
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Tác giả: Lê Minh Tâm (Chính), Nguyễn Vũ Quốc Huy, Trương Quang Vinh, Lê Đình Dương, Lê Viết Nguyên Sa, Cao Ngọc Thành
File đính kèm:
  1. 2018_EnM_-_MS_IRS_in_PCOS.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.3803/EnM.2018.33.4.447