Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Chuyện những chiếc cầu trên sông An Cựu ở khu vực Huế trước năm 1945
Tạp chí:
ISSN: ISSN: 1859-0152
Tên tạp chí Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển (1859-0152)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Sở KHCN tỉnh Thừa Thiên Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí Khác
Năm đăng: 2019
Tập:
Số: 6 (149). 2018
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Nguyễn Quang Trung Tiến
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: Văn hóa - lịch sử Huế