Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Determining parameters of lennard-jones potential and calculation of virial coefficients of molecular systems using critical properties and artificial neural network
Tạp chí:
ISSN: Online ISSN:2572-8288; Print ISSN: 0866-7144
Tên tạp chí Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry) (0866-7144, E-ISSN: 2572-8288)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản WILEY & Vietnam Academy of Science and Technology
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2019
Tập: 57
Số: 2E12
Trang: 223-227
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Phạm Văn Tất, Nguyễn Minh Quang, Phạm Nữ Ngọc Hân, Nguyễn Thị Ái Nhung
File đính kèm:
  1. 63.doc
Đề tài liên quan: 0